ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

TNV-Comic ขอแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

◾  สำหรับการเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์นั้น ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน พีซี แท็บเลต ได้พร้อมกัน 3 เครื่องเท่านั้น

◾  ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ในการอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น “ห้ามใช้โปรแกรมหรือวิธีการใดๆ นำข้อมูลออกไป หรือ เผยแพร่” หากตรวจสอบและพบพฤติกรรมดังกล่าว TNV-Comic ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที

◾  เมื่อท่านได้ทำการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับ TNV-Comic แล้วนั้น ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการให้บริการ TNV-Comic ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที

◾  การโอนเงินแต่ละรายการ หากท่านแจ้งรายละเอียดการโอนเงินไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง TNV-Comic ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานชั่วคราว